AND ACTION! –VALMENNUS


Hyvä vuorovaikutus on iso osa työhyvinvointia!

Valmennuksen tarkoitus on opastaa, ohjeistaa ja kehittää vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja ja antaa eväät vakuuttavaan ulosantiin sekä parantaa ilmapiiriä.


  Valmennuksen sisältö:


Ajattele, tiedosta, halua!
Johdanto vuorovaikutukseen, mitä vuorovaikutus on?
Vuorovaikutus työyhteisössä ja käytännön tilanteissa
 Esiintymistaito, esitystekniikka
Luennot ja käytännön harjoitukset aiheesta vuorovaikutus ja esiintyminen


Monissa yrityksissä ja työyhteisöissä videoneuvottelut, puhuminen sekä tiimityöskentely ovat yhä tärkeämmässä roolissa. Vuorovaikutus- ja esiintymisvalmennuksessa käydään läpi mm. jännittämistä ja sen voittamista, läsnäoloa, sanatonta viestintää, äänen käyttöä ja positiivisen ajattelun ja toiminnan vaikutusta. Lisäksi tehdään konkreettisia puheharjoituksia ja harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.


Valmennuksen tavoitteena on saada sekä yrittäjille että yrityksen työntekijöille itsevarmuutta omien ideoiden esittämiseen ja erilaisiin vuorovaikutus- ja esiintymistilanteisiin. Valmennuksessa keskitytään myös kuuntelemiseen, palautteen antamiseen, työhyvinvoinnin kehittämiseen, toisen ihmisen arvostamiseen ja avoimen ilmapiirin luomiseen.


Ryhmävalmennukset ja yksilökoulutukset:

Lopullinen sisältö ja kesto räätälöidään valmentajan ja asiakkaan kanssa.


Ota yhteyttä!